ELECTROLUX SERVICE Địa chỉ: 47 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Menu

Chân đế Máy giặt Electrolux

Chân đế máy giặt

  • Giúp cân bằng và bảo vệ chân đế khỏi nước dưới sàn